Tuesday, 27 April 2010

Benidorm


båda bilderna har redigerats i photoshop där ljuset och kontrasten ändrats. i den första bilden syns det gyllene snittet tydligt. de elementära linjerna är många och lätta att identifiera i den andra bilden där många byggnader är rektangulära, även den ena poolen är antar en rektangulär form medans den andra poolen har formats i halvcirklar. många fönster är kvadratiska och andra mer mjuka former syns i till exempel vägens kurvor och den vita muren.

No comments: