Tuesday, 27 April 2010

Benidorm, maria, jesus och 2000

redigerad i photoshop. lasso, omvänd markering, tunna ut, brightness/contrast.

No comments: