Tuesday, 27 April 2010

Lars-Marcusbild ett och två är tagna med några sekunders mellanrum men förmedlar helt olika känslor. de är klippta och klistrade i photoshop och inspirationen är hämtad från kändisfotografen Terry Richardson.

No comments: