Tuesday, 27 April 2010

Benidorm, färg


ljusstyrkan i denna bild har ökats kraftigt och kontrasten har även korrigerats aningen. en väldigt tydlig horisontlinje finns i denna bild. kryss, rutmönster och cirklar är andra elementära linjer som lätt går att urskilja i bilden.

No comments: