Tuesday, 27 April 2010

Gyllene snittet, Benidorm

en bild med olika skärningspunkter där höghusen är ett av huvudmotiven men även skolgården som ligger i en helt annan skärningspunkt. de elementära linjerna består huvudsakligen av rektanglar.

No comments: