Tuesday, 27 April 2010

Benidorm, sand


direkt sidoljus. bilden är ett jättebra exempel på hur man kan använda sig av sidoljus för att stärka ett motiv genom att skapa kontraster mellan skugga och ljus. i porträtt kan man till exempel framhäva ansiktsdrag genom att använda sig av sidoljus etc. en identisk bild tagen med blixt hade drygat ut kontrasterna och slottet hade inte haft samma djup i sig.

No comments: